نمایش آلبوم

آلبوم های عکس > افتخارات و تقدیرنامه ها
تقدیر ریس فدراسیون هندبال جمهوری اسلامی از جناب آقای رضازاده

asdsaddsadsadsad_t1.jpgbig_5_t1.jpg

حکم هیت ریسه هندبال جمهوری اسلامی ایران

1_t1.jpg

تقدیر فدراسیون هندبال جمهوری اسلامی ایران از جناب آقای رضازاده

2_t1.jpg

افتخارات شرکت

skmbt_c45215010613300_t1.jpg

ثبت جهانی شرکت

skmbt_c45215022407500_t1.jpg

تقدیر نامه انجمن علمی استاندارد ایران

moshtari_t1.jpg

BRS Certificate

moshtari1_t1.jpg

لوح تندیس بهره وری ملی

bhfdsw_t1.jpg

تقدیر نامه روز صنعت و بهره وری

bahrevar-hajagha1_t1.jpg

صادر کننده برگزیده استان اصفهان سال 1392

011_t1.jpg

تقدیرنامه از طرف وزارت امور ورزش عمان ، مدیر کل توسعه ورزشی جناب آقای فهد بن عبدالله الرئیسی

taghdirnameh_t1.jpg

Style Switcher

Predefined Colors

Menu Style

Background Image

Reset